Charakteristika školy

 

Školka se nachází ve společné budově s obecním úřadem ve středu vesnice na dobře dostupném místě a přesto klidném a odděleném od hlavní komunikace. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí: sociální zařízení, topení, kuchyně, elektroinstalace atd.

Ve školce jsou celkem dvě třídy rozdělené dle věku dítěte. V přízemí se nachází třída, která se naplňuje do počtu 24 dětí, v horním patře pak do počtu 16 dětí. V obou patrech se nachází nově zrekonstruované sociální zařízení odpovídajících hygienickým požadavkům.
V budově školky se nachází kuchyň a jídelna pro základní školu Osík. Součástí školky je velká a oplocená zahrada vybavena novými hracími prvky. Školka má celkem 7 zaměstnanců, 3 pedagogičtí pracovníci a 4 provozní pracovníci.

Mateřská škola pracuje v oblasti vzdělávání dětí dle vlastního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Organizace školky

Školka je otevřena od 6:30 do 16:00 hod.

  • prosíme ráno přivést děti do 8:15 hod., poté se budova zavírá
  • vyzvednutí dětí po obědě od 12:00 - 12:30 hod. budova se opět uzavírá a školnice uklízí šatnu a chodby
  • odpolední provoz je ukončen v 16:00 hod.

Stravování dětí je celodenní: strava za den 32,- Kč - v ceně je zahrnuta ranní přesnídavka, oběd (polévka a hlavní jídlo), odpolední svačinka, pitný režim (vybíráme zálohově na nadcházející měsíc)

Školné činí 200,- Kč. Děti, kterým bylo 5.let do 31.8.2017 úplatu neplatí a neplatí děti s OŠD.

Odhlašení dětí je možné na telefonu 461 613 550 nebo na mobilu 722 010 473, vždy do 7:00 hod. téhož dne. Vždy uveďte přesné datum na kdy dítě odhlašujete. Pokud dítě není odhlášené má první den právo na oběd. Oběd bude vydán pouze do jídlonosičů (z hygienických důvodů).