Přijímací řízení 2018/2019

Mateřská škola Osík, okres Svitavy přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

přijímá se od 1.9.2018

Nebylo přijato dítě evidované pod registračním číslem 1.

Od pondělí 28.5.2018 si vyzvedněte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do MŠ u ředitelky školy.