Třída: Myšky

V třídě je zapsáno 16 dětí.

Paní učitelky:

  • Iva Hápová - třídní učitelka
  • Bc. Alena Trávníčková

 

 Školní asistent:

             Veronika Machová DiS.


Naše Myšky:

Jituška                            Daneček

Jeník                               Matyášek

Bětuška                          Štěpánek

Matoušek                        Zdeněček

Šimonek                          Sofinka

Davídek                           Anežka V.

Vojtíšek                            Petruška

Matoušek K.                    Lukášek