Režim dne

Čas Popis
6:30 - 8:00 individuální příchod dětí do mateřské školy, spontánní hra dětí dle jejich přání, činnosti nabízené učitelkou - výtvarné, pracovní, tělovýchovné, hudební atd.
8:00 - 8:15 osobní hygiena
8:15 - 8:45 přesnídávka
8:45 - 9:30
řízené činnosti dle RVP
 
9:30 - 9:45 příprava na pobyt venku
9:45 - 11:15 pobyt venku, procházky, hry na dětském hřišti
11:15 - 11:30 osobní hygiena
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 individuální odpočinek dle potřeby dětí
14:00 - 14:15 svačinka
14:15 - 16:00 individuální hra, dokončení činností z dopoledních aktivit