Moderní formy výuky MŠ Osík

Moderní formy výuky MŠ Osík, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005813


Od 1.9.2017 naše školka čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 282 756,-Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická pregramotnost

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv ( pro MŠ)

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ